domingo, 10 de agosto de 2008

Sex Machineguns - Barbe-Q

Sex Machineguns - Barbe-Q

Año: 2001
Tamaño:
48 MB
Estilo: Speed Metal

Pais:
Japon
Tema Lírico:
???
Discografica: ???
Contraseña: metalman
Tracklist:


1. S.H.R. -Sexy Hero Revolution
2. Midori no Obachan
3. O-kami to Kirigirisu
4. Punch de Love Attack
5. Death
6. AikosoSubete
7. Pheromone
8. To-chan
9. Salaried Man Arashi
10. Tabetai Nametai Kiken Chitai
11. Fire
12. Zenkoku Taikai
MegaUpload:

No hay comentarios: